Jdi na obsah Jdi na menu
 


A - AN neurčitý člen

Cvičení na doplnění a/an do vět: http://liba.kubalakova.sweb.cz/SKOLA/englishweb/GRAMMAR/a,%20an,%20some,%20any/a-an.htm

A, AN – neurčitý člen

 

Používám u podstatných jmen v jednotném čísle,

o kterých mluvím poprvé.

A + pods. jméno začínající na souhlásku (a dog, a cat)                

AN + pods. jméno začínající na samohlásku (an apple, an orange)

 

Př.

I have a dog. The dog is white. – Mám psa. Ten pes je bílý.

There is a house. The house is big. – Je tu dům. Ten dům je velký.

 

SOME – kladné věty

 

Používám u podstatných jmen v množném čísle

(a u nepočitatelných pods. jmen), překládám jako nějaký.

 

Př.

There are some chairs. – Jsou tu nějaké židle.

We have got some pictures. – Máme nějaké obrázky.

 

Pozn. Používá s i u tázacích vět vyjadřujících nabídku nebo žádost.

Would you like some coffee? - Dáte si kávu?

Can I have some water? – Můžu dostat vodu?

 

ANY – zápor, otázka

 

Používám u podstatných jmen v množném čísle

(a u nepočitatelných pods. jmen) v záporu a otázce,

přeložím jako nějaký, nebo žádný.

 

Př.

There aren´t any flowers. – Nejsou tu žádné květiny.

Are there any apples? – Jsou tu nějaká jablka?

http://liba.kubalakova.sweb.cz/SKOLA/englishweb/GRAMMAR/a,%20an,%20some,%20any/a-an.htm